ارج نهادن به كتاب

 

سيدنعمت الله جزايري درباره ارج نهي علامه مجلسي به كتاب چنين نقل مي كند:
اگر علامه مجلسي مي خواست كتابي به كسي عاريه دهد، مي گفت:اول بگو كه سفره داري كه در ميان آن نان بخوري يا نه؟ اگر نداري، بگو به تو سفره بدهم كه نان را در ميان سفره خورده باشي و بر روي كتاب، نان نخوري! بلي، محافظت كتاب ها و احترام آن ها از كارهاي لازم تو است.1

پی نوشت:
1. قصص العلماء، ص 214.

منابع: 

کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما