معرفی آثار علامه مجلسی

مطالعه کتاب
  حِلْیَة المُتَّقین (به معنای زینت پرهیزکاران) یکی از معروف ترین آثار علامه محمد باقر مجلسی(۱۰۳۷ ـ ۱۱۱۰ق) است که به زبان فارسی نگاشته شده و در باب اخلاق، آداب و سنن اسلامی است. این اثر که در 14 باب و یک خاتمه آمده است به دلیل جایگاه و اهمیت آن به زبان های گوناگون ترجمه و تلخیص شده است.